Palvelumme

Tarjoamme pääkaupunkiseudulla Helsinki, Espoo ja Vantaa kiinteistöille täyden palvelun isännöintiä. Työmme perustuu aina asiakkaan edunvalvontaan laadukkailla työmenetelmillä, asiantuntijuudella sekä laajalla yhteistyöverkostolla.

Hallinnollinen isännöinti

Isännöitsijämme hoitavat kiinteistöyhtiöiden hallintoa yhtiökokouksen sekä hallituksen ohjeistuksen ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijän tehtäviin kuuluu mm. kiinteistöjen sopimusasioiden järjestäminen, vuosikorjaus- sekä peruskorjaushankkeiden hallinnoiminen ja valvonta, asiakasyhtiöidemme työsuhde- sekä kiinteistöhuoltoasioiden organisoiminen sekä yhtiön hallintoon liittyvät kokoukset.

Periaatteenamme on tuottaa asiakasyhtiöillemme laadukasta sekä kokonaisvaltaista isännöintiä pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Hallinnollisen isännöinnin tukena on riippumaton sekä ammattitaitoinen taloushallinto ja tekninen tukiorganisaatio. Noudatamme aina työssämme hyvää isännöintitapaa – isännöinnin eettisiä ohjeita.

Taloushallinto

Isännöitsijäpalvelumme ammattitaitoinen taloushallinto on joustava, ja tuottaa asiakkaidemme tarvitsemat raportit sovitussa aikataulussa. Hoidamme toimistollamme kaikkien asiakkaidemme kirjanpidon, lainanhallinnan, vastikevalvonnan, ostoreskontran sekä palkkahallinnon luotettavasti ja vankalla asiantuntemuksella.

Tekninen isännöinti

Toimistomme henkilökuntaan kuuluu tekninen asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu asiakasyhtiöidemme kunnossapidon suunnittelu ja raportointi, korjausten kilpailuttaminen sekä valvonta. Lisäksi tekninen isännöitsijä käsittelee asiakkuusyhtiöiden osakkaiden korjaus- ja muutostyöilmoitukset sekä tarvittaessa valvonnan. Tekninen asiantuntija takaa asiakasyhtiöillemme että akuutit sekä myös sovitut korjaustyöt käynnistyvät ripeästi, ja valmistuvat suunnitellusti. Lisäksi asiakkaamme ovat kokeneet että isännöitsijätoimiston teknisen asiantuntijan kanssa asiointi on ulkopuolisten konsulttien käyttöön verrattuna sujuvampaa, koska toimiston tekninen osaaja tuntee kiinteistön sekä sen järjestelmät jo ennalta.

Projektinjohto

Tarjoamme monipuolisia sekä joustavia projektinjohto- ja rakennuttamispalveluita kiinteistösaneerausprojekteihin asiakkaan etua ajatellen.